Händelser i Sockengillet

 

Här skall läggas in lite bilder och referat från händelser i Gillet t.ex.

 

10 årig jubileumsfest den 9:e april

 

Byavandring vid Kallsjön 2010

 

Byavandring vid Stenbrottet 2011

 

Bilder från vårfesten 2012

 

Julmarknad 2013

 

 

 

Du är välkommen att skicka in bilder och referat från händelser mm i våra byar. Skicka till kaj.nilsson@outlook.com så lägger jag in utvalda delar så fort jag hinner.  Webbansvarig

 

 

www.norrasandby.se