Norra Sandby Sockengille

 

                                              KONTAKT

 

Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd vidstående adress eller skicka e-post till någon i styrelsen.

sockengillet@telia.com

sockengillet@norrasandby.se

 

   MEDLEMSAVGIFT      

 

 

Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr.

Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning enligt ovan. Ange i betalningen vilka det gäller eller så många som får plats. Det räcker dock med ett namn.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670.

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem.

 

 

   STYRELSE 2013

 

Ordförande

Rickard Wihlborg

richard@ditt-hem.se

Vice Ordförande

Gert-Inge Olsson

gio.hultet@gmail.com

Sekreterare

Ylva Gannby

ylva_gannby@hotmail.com

Kassör

Karin Nilsson

nilsson_karin@telia.com

Ledamöter

 

 

 

Suppleanter

Martin Jönsson

Lena Gåård
Maria Lindvall-Ekström

Christin Wihlborg

Per Olsson

Karolina Rosendahl

Kaj Nilsson

martin.nr8@telia.com

gaard@telia.com 

mia.lindvall@telia.com 

wihlborg@telia.com

posolbacken@gmail.com

karolina.stefan@telia.com

kaj.nilsson@outlook.com

Uthyrningsansvarig  

Husvärd 

Karin Nilsson

Ingegerd Lindvall

nilsson_karin@telia.com

ingegerd.lindvall@telia.com

 

             MÖTEN

Nästa styrelsemöte

 

Årsmöte

 

 

 

 

www.norrasandby.se