Om Sockengillet

Norra Sandby Sockengille

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Gert-Inge Olsson 0708-50 28 08

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17


Tidigare sockenblad:

-

Finner du längst ned på denna sida.Information från webbansvarig:


Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr. I inbetalningen anger du i text "Medl.avgift + namn + förnamn på övriga medlemmar i familjen"


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning på samma sätt. Komplettera också helst med era e-postadresser i en mail enligt nedan så att vi kan skicka ut information.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

Du kan också betala medlemsavgiften med Swish till 123 220 1630

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem och erhåller Sockenbladet med detaljerade uppgifter om våra aktivtiteter.

För att få information och sockenblad på mail skickar du ett adressmail till sockengillet@norrasandby.se och anger samtliga e-postadresser som du betalt medlemsavgift för.


Styrelse 2021

Ordförande

Gert-Inge Olsson

Vice Ordförande

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Carl Jönsson

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Anita Jönsson

Suppleanter

Malin Helgesson

Birger Persson

malle_91@hotmail.com

SMS 0702-73 41 33

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information 


Fiber i bygden:


Uppdatering 2021-11-18


Området på Ljungen är i stort sett klart. Finns några som ännu inte fått inkopplingen klar men det är på gång.

När det gäller fortsättningen resterande i Ranseröd och vidare nordväst ut så gäller att Network Solutions skall fortsätta med detta när de är klara i Grantinge. 


Tips skapa ny e-postadress för de som har telia.com konto.


Frågor kan fortfarande skickas till fiber@norrasandby.se


Skrifter om bygden:  (som kan hämtas ned för den som vill)

Ranserödspärmen ver 2  (Dokumentation över fastigheter i Ranseröd)

Tidigare Sockenblad

(Publiceras först efter säsongsslutet)