Om Sockengillet

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Gert-Inge Olsson 0708-50 28 08

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17


Tidigare sockenblad:

-

Finner du längst ned på denna sida.Information från webbansvarig:


Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Norra Sandby Sockengille

Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr. I inbetalningen anger du i text "Medl.avgift + namn + förnamn på övriga medlemmar i familjen"


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning på samma sätt. Komplettera också helst med era e-postadresser i en mail enligt nedan så att vi kan skicka ut information.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

Du kan också betala medlemsavgiften med Swish till 123 220 1630

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem och erhåller Sockenbladet med detaljerade uppgifter om våra aktivtiteter.

För att få information och sockenblad på mail skickar du ett adressmail till sockengillet@norrasandby.se och anger samtliga e-postadresser som du betalt medlemsavgift för.


Styrelse 2018

Ordförande

Gert-Inge Olsson

Vice Ordförande

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Carl Jönsson

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Anita Jönsson

Suppleanter

Malin Helgesson

Birger Persson

malle_91@hotmail.com

SMS 0702-73 41 33

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information


Fiber i bygden:


Uppdatering 2020-02-23

Efter konkursen för första entreprenören har Sandens AB fått uppdraget att ansluta alla kunder som finns utmed den redan nedgrävda kanalisationen.

Kunder väster om Almån är nu klara och fastigheter väster om Almån pågår.
De delar som är grävda skall knytas ihop kunder anslutas och preliminär klartid är till semestern 2020.

Ny upphandling för resterande område som kallas "Norra området" (Sandby-Ljungen, Hylhult, Stoby-Algustorp, Askustorp och Gerastorp) pågår och förväntas starta efter ovanstående färdigställande.


Frågor kan fortfarande skickas till fiber@norrasandby.se


Underhandsinformation fiber 02-18

Tips skapa ny e-postadress för de som har telia.com konto.


Tidigare Sockenblad

Webbmaster Kaj Nilsson   e-post: sockengillet@norrasandby.se     Vissa sidor uppdaterade:  2020-02-23